OLAJMUZEUM.HU VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
Kőolajfeldolgozás Magyarországon - kezdetektől napjainkig

 A Magyar Olajipari Múzeum kiállítási területén eddig az upstream tevékenységek eszközparkjának, technológiai megoldásainak bemutatása dominált, a downstream tevékenységek alulreprezentáltak voltak. Ennek oka egyrészt abban kereshető, hogy a kőolajfeldolgozás során használt berendezések összességében nagyságrenddel nagyobb fizikai paraméterekkel rendelkeznek, így szállításuk, de legfőképp elhelyezésük a múzeum lehetőségein belül nem megoldható. Másrészről az ilyen típusú eszközök a viszonylag hosszabb élettartam és igénybevétel folytán ritkán kerülnek selejtezésre.

 A 2009 év folyamán a múzeum szabadtéri kiállító területén található „Sulzer” épületrészben nyílt meg a távvezetéki szénhidrogén-szállítás történetét bemutató kiállítás. A „távvezetéki” kiállítás terméből nyíló 43 m2 alapterületű termet használtuk fel a kőolajfeldolgozás történeti és technológiai bemutatására.

A bejárattól balra a magyarországi kőolaj-feldolgozás történetét ismertetjük. Itt kerül bemutatásra a XIX. század második felében megindult hazai kőolajfinomítás története kiemelve a legjelentősebb finomítókat, mint pl. Kőolajfinomítógyár Rt - Fiume, Apolló Finomító - Pozsony, Vacuum Oil Company Rt. - Almásfüzitő, Shell Kőolaj Rt. - Csepel, Magyar Olajművek Rt. – Szőny, továbbá a II. világháború utáni cégek: Komáromi Kőolajipari Vállalat, Zalai Kőolajipari Vállalat, Csepeli Kőolajipari Vállalat, a Tiszai Kőolajipari Vállalat és a Dunai Kőolajipari Vállalat.

A történeti rész célja, hogy bemutassa a hazai kőolajfeldolgózó ipar történeti fejlődését.

Kiállítási tablók:

 01  02  03

A történeti rész után az alapanyag, a kőolaj kerül bemutatásra.

E mellett található egy, a viszkozitást bemutató szemléltető eszköz, majd a multimédiás számítógép-egység.

Ezt követi a kőolajfeldolgozás technológiájának bemutatása. Az egyes tablók, képekkel, ábrákkal illusztrálva jelenítik meg a kőolajfinomító felépítését és az egyes technológiai fázisokat, ill. folyamatokat.

A feldolgozásra kerülő kőolaj és az egyéb alapanyagok a finomítói tárolóból a technológiai berendezésekbe – a különböző feldolgozó üzemekbe – kerülnek. A feldolgozási folyamatok eredményeként nyert kész komponenseket – szükség szerint - a keverőkbe juttatják, ahol azokból késztermékek lesznek. Ezeket a késztermék-tárolókba továbbítják.

A kőolajfeldolgozás valamennyi lépéséhez energiára – elsősorban gőzre és elektromos energiára - van szükség; ezt az energiatermelő és –átalakító létesítmények biztosítják, és a finomító energiaellátó rendszerén keresztül jut el a felhasználó (gyártó) üzemekbe.

A kőolajfeldolgozás során különböző szennyező és egyéb káros anyagok keletkeznek, melyek helyi ártalmatlanítása a levegőtisztító berendezésekben, a kénkinyerő üzemben, a szennyvízkezelő rendszerben, továbbá a hulladékégetőben történik.

A kőolajfeldolgozás számos művelet során valósul meg. Ezek:

    -    Elsődleges kőolaj-feldolgozási műveletek:

§         a kőolaj só- és vízmentesítése

§         elsődleges desztilláció (atmoszférikus desztilláció)

§         vákuum desztilláció

§         további finom desztillációk (pl könnyű-, közép- és nehézbenzin előállítás, vagy egyedi szénhidrogének előállítása)

§         kőolaj párlatok kénmentesítése,

§         kőolajpárlatok paraffinmentesítése

-         A kémiai átalakítással járó – más néven konverziós – eljárások célja az egységnyi feldolgozott kőolajmennyiségből kinyerhető értékes termékek arányának növelése.

§         katalitikus krakkolás

§         hidrokrakkolás

§         késleltetett kokszolás

-         az egyes komponensek keverésének eredményeként kapjuk a kész motorbenzineket, gázolajokat, valamint a kenőolajokat, a tüzelő- és fűtőolajokat. 

Kiállítási tablók:

 01  02  03

A terem közepén kapott helyen a Tiszai Finomító Izobutilén üzemének makettje. 

A bejárattal szemközti falon, a 2 finomító makett között 2 vitrinben késztermékeket mutatunk be, egy falivitrinben pedig korszerű, környezetbarát finomítási technológiákat ill. termékeket (kénmentesítés, maradékfeldolgozás, biobenzin).

A bejárattól jobbra kerülnek bemutatásra a különböző finomítási késztermékek. Egy vitrinben korszerű, különböző üzemanyag-igényű járművek makettjei lettek kiállítva.   

Kiállítási tablók:

 01  02

 

Sajtóanyag:

Zalai Hírlap Zalaegerszegi Televízió Zalai Hírlap